Analiz Tanı Merkezi
Hakkımızda
Buradasınız: Anasayfa / Hakkımızda
Hakkımızda

 

ANALİZ TANI MERKEZİ

Analiz Tanı Merkezi 1996 yılında faaliyetine başlamış, kalite anlayışında sürekli gelişmeyi hedefleyerek bugün Türkiye’nin en gelişmiş laboratuarlarından biri haline gelmiştir.

Hızlı, güvenilir ve doğru sonuç üretmek ilkesiyle çalışan kurumumuz bu amaçla son teknolojik donanımı kullanmakta ve personelini sürekli eğitime tabi tutarak, hizmet kalitesinde sürekliliği sağlamaktadır.

ISO-9002 kalite kontrol sistemi ile katıldığı iç ve dış kalite kontrol programları, kurumumuzun izlenebilirliğinin ve sonuçlarımızın doğruluğunun güvencesidir.

Kurumumuzun temel faaliyeti olan Biyokimya, Endokrin ve Mikrobiyolojinin yanı sıra 2001 yılında Androloji departmanını hizmete açarak bölgemizin önemli bir ihtiyacını karşılamıştır.

 

 HASTA HAKLARI

 

Bilgi edinme hakkı:

 

Hastanın tıbbi sürecinde;

• Her türlü tıbbi gerçekler,
• Kendisine uygulanacak girişimler ve maddi karşılıkları ile
• Bu girişimlerin risk ve yararları ve uygulanabilecek alternatif tedaviler hakkında bilgi edinme hakkı vardır.
• Hizmet veren sağlık personeli hakkında her türlü kimlik ve mesleki bilgiyi alma ve
• Tedavinin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü alma hakkı vardır.

 

Tıbbi bakım ve tedavi hakkı:

Her hastanın;
• Irk, dil, din ayrımı gözetmeksizin eşit olarak, saygın bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanma, 
• Sağlık kuruluşunu, hekimini ve diğer sağlık personelini seçebilme ve değiştirebilme,
• Kendisiyle ilgili tıbbi kararlara ve tedavi planına katılma veya tedavi planını reddetme ve 
• Tıbbi bakıma her an ulaşabilme hakkı vardır.

 

Aydınlatılmış onay hakkı:

Hastanın;
• Her türlü girişim için bilgilendirilerek onayının alınmasını isteme hakkı vardır.

 Mahremiyet ve özel hayata saygı, tıbbi kayıtların saklanması hakkı:

Hastanın;
• Tüm bilgilerinin gizlilik esaslarına uyarak saklanmasını isteme,
• Tıbbi kayıtlarının tam ve doğru olarak korunmasını isteme,
• Bu kayıtlara, kendisi veya yetkili kıldığı kişi tarafından istediğinde ulaşabilme hakkı vardır.

 Başvuruda bulunma hakkı:

Hastanın;
• Kolayca ulaşabileceği,
• Kendisini dinleyen,
• Sorunlarını rahatça ifade edebileceği bir başvuru mekanizmasını hastanede bulma hakkı vardır.

Bunlara karşılık hastanın da yerine getirmesi gereken sorumlulukları mevcuttur.

                                  HASTA SORUMLULUKLARI

 

• Sağlık durumunuz ile ilgili tam ve doğru bilgiyi sağlık personeli ile paylaşmak.
• Tedavi planınız ve/veya bu planın başarı ile tamamlanması için tedaviniz ile ilgili endişe ve sorularınızı sağlık personeli ile paylaşmak.
• Tıbbi bakımınızdan birinci derecede sorumlu kişilerin tedavi planınız ile ilgili tavsiyelerine uymak.
• Tedavi planınızı uygulamadığınız veya reddettiğiniz durumlarda yaşayabilecekleriniz konusunda bilgilendirildikten sonra, bu karara ait sorumluluğu taşımak.
• Verilen her hizmetin maddi bir karşılığı olabileceğini bilmek ve bunu karşılamak.
• Diğer hastaların, çalışanların ve her bireyin haklarına saygılı olmak.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın